Úvod

Spolek Dělnické domky (dále v textu SDD) byl založen skupinou obyvatel obce Čelákovice, kteří obývají domy v ulici Křižíkova č.p. 292 až 299 a usilují o zlepšení podmínek bydlení a okolního prostředí v lokalitě  tzv. dělnických domků neboli kolonce. 


Jsme lidé, kteří touží po zdánlivě obyčejných věcech - kanalizaci, pitné vodě, veřejném osvětlení a možnosti zakoupit pozemky, které se pod našimi nemovitostmi nacházejí. Zároveň nejsme lhostejní k životnímu prostředí, a proto pořádáme dobrovolné úklidové akce. 

Do ledna 2016 se náš boj soustředil na změnu územního plánu (z průmyslové zóny na obytnou), neboť vedení města deklarovalo, že bez změny územního plánu nelze kolonce pomoci. Následně, po skandálním odhalení chyby v územně plánovací dokumentaci (veřejné zasedání města 13. 1. 2016) , jsme usilovali o odstranění rozporu mezi textovou a grafickou částí územního plánu. K nápravě uvedené chyby došlo, ale až v červenci 2020, po našich opakovaných urgencích.  

Paradoxem zůstává, že ačkoli stávající územní plán již nebrání tomu, aby zde byly zavedeny sítě, chodníky či veřejné osvětlení, kolonka se pomoci dosud nedočkala.  Vedení města i nadále přehlíží potřeby místních obyvatel a de facto přispívá k rozvoji lokality nacházející se na hraně sociálního vyloučení.  

Během 12 let město utratilo řadu peněz za nesmyslné dokumentace, studie, zhodnocování rizik, ankety zájmu apod. Reálně však pro své obyvatele neučinilo nic. 

 Vítáme nové zájemce o členství i mediální spolupráci. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!