Aktuality 

Opatření obecné povahy č. 1/2020, tj. změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice nabývá účinnosti 10. července 2020. Došlo k napravení chyby v grafické části ÚP a zařazení kolonky do smíšené zóny pro bydlení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!