Současný stav

V lokalitě Křižíkova č.p. 292 až 299 se nachází osm domů lidově nazývaných dělnické domky (1907). V každém z domků jsou dva až čtyři vchody se stejným číslem popisným. Domky stojí na obecním pozemku, ze kterého obyvatelé odvádějí každoroční nájemné. Žije zde 27 domácností klasického demografického složení (lidé v produktivním věku, důchodci i děti). 

Starousedlíci, kteří se zde narodili, pamatují boje svých rodičů za zlepšení životních podmínek a rovněž mlhavé přísliby odkupu obecních pozemků do soukromého vlastnictví. Roky minuly, představitelé města se střídali ve svých funkcích, ale přes opakované prosby a písemně podávané žádosti se pro občany kolonie nezměnilo vůbec nic. 

Problematiku dané lokality lze rozdělit do dvou okruhů, z nichž každý má svou příčinu a z ní vyplývající následky. 

1) POZEMKY a VLASTNICKÁ PRÁVA: 

V 60. letech začaly Kovohutě s prodejem domků, které doposud pronajímaly svým zaměstnancům. Při prodeji ovšem došlo k první zásadní chybě - do katastru byly zapsány pouze domky, na pozemky pod nimi se jaksi "zapomnělo". 

K nápravě dané chyby mohlo dojít v roce 2010, kdy Kovohutě vyrovnávaly své pohledávky vůči městu a pozemky na město Čelákovice převedly. Město však nenabídlo stávajícím vlastníkům staveb pozemky k prodeji a uzavřelo s nimi nájemní smlouvy na užívání pozemků. 

V roce 2020 vedení města donutilo obyvatele uzavřít nové nájemní smlouvy pod pohrůžkou vypovězení nájemního vztahu jako takového. Jednalo se o neetický krok na hranici vydírání. Nájemné bylo zvýšeno o více než 600 %.

 • Na cenách nemovitostí a výši pojistek se odráží fakt, že stavby nejsou součástí pozemků. Město odmítá vlastníkům staveb prodat pozemky pod jejich nemovitostmi.
 • Vlastníci domu nemohou volně nakládat se svými nemovitostmi, adekvátně je pojistit či rozdělit spoluvlastnictví.  
 • Nájemníci hradí nájemné ve stejné výši jako např. vlastníci restaurací či rekreačních chat v Čelákovicích, avšak nemají stejné podmínky k životu a podnikání jako ostatní – pozemky nejsou zasíťované a díky ekologickému zatížení nelze na pronajaté půdě pěstovat např. zeleninu. Kromě hygienických standardů není zajištěna ani bezpečnost
 • Jeden z vlastníků nemovitostí dokonce dostal z pozemku od pana starosty výpověď, aniž by prošla Radou města – byl uplatněn zastrašující nezákonný postup ze strany starosty.
 • Protože majitelé domů nevlastní pozemky, zdráhají se investovat do vzhledu svých nemovitostí. 
 • Vzhledem k dlouhotrvající chybě v územním plánu, kterou město až do roku 2021 odmítalo opravit, a nemožnosti svobodně nakládat se svými nemovitostmi, vzniklo několik přístaveb, které lze obtížně zpětně zkolaudovat. 

2) ŽIVOTNÍ PODMÍNKY:

V roce 2010, za tehdejšího starosty B. Klicpery, byla připravena projektová dokumentace na zasíťování oblasti. S nástupem nového starosty J. Pátka (ODS) byl celý projekt zastaven s odkazem na územní plán. Pan starosta tvrdil, že do oblasti nelze zavést sítě, neboť se nachází v tzv. průmyslové zóně. To ale nebyla tak docela pravda a pan starosta to dobře věděl! V územním plánu se nacházela chyba, o jejíž nápravu Spolek několik let marně usiloval. Vedení města dělalo vše proto, aby chyba odstraněna nebyla. K nápravě chyby došlo až v červenci 2020. Nyní již územní plán ničemu nebrání a nelze se na něj vymlouvat. Stavební povolení na zasíťování bylo již dokonce vydáno. Město však opětovně realizaci zasíťování brání.

 • Pitná voda není zavedena. Obyvatelé jsou odkázáni na hydrant u vlakové zastávky (voda na vaření a pití) a dále na užitkovou vodu ze studní, která je však kontaminována bakteriemi a těžkými kovy.
 • Není vybudována kanalizace. 
 • Kvalita užitkové vody je natolik nevyhovující, že při náhodném požití hrozí zdravotní potíže. V minulosti kolonie čelila několika nákazám žloutenky. (Kvalita vody je podložena oficiálními rozbory.)
 • V kolonii není zavedeno veřejné osvětlení. V zimních měsících si obyvatelé "přisvěcují" vánoční výzdobou.  Oblast je celoročně ponořená do tmy a zejména v zimních měsících těžko udržovatelná. Hrozí úrazy, dopravní nehody, kriminalita.
 • Chodníky nejsou vybudovány. Nezpevněné povrchy způsobují víření prachu a nečistot. Když zaprší, obyvatelé se brodí bahnem a vodou. Při vydatných deštích bývají uličky zcela zatopené. 
 • Rozbory prokázaly, že půda v kolonii obsahuje nadlimitní hodnoty těžkých kovů, zejména měď (pozůstatek průmyslové činnosti podniku Stabenow/Kovohutě – podloženo oficiálními rozbory.)

Díky výše uvedeným problémům jsou lidé zklamaní a demotivovaní něco dělat, neboť se nacházejí ve značné nejistotě. Spolek Dělnické domky se aktivně snaží o změnu neutěšeného současného stavu. Komunikace s městem je však nemožná. Vedení města přehlíží současný stav a potřeby místních obyvatel. Od roku 2015 jsme se dočkali pouze planých slibů! Město se chová arogantně a ve finále nic neřeší. 

        Takto se nedá žít! 


Vytvořte si webové stránky zdarma!